De situatie rondom Oekraïne en verzekeringen

De oorlog in Oekraïne is vreselijk. De burgerinitiatieven voor hulp zijn hartverwarmend. Wij geven hieronder in het kort aan waar u rekening mee dient te houden.

Het Verbond van Verzekeraars heeft een webpagina ingericht speciaal gericht op Oekraïne en verzekeren. U kunt deze informatie hier vinden.

Dekking alle verzekeringen:

•      In Oekraïne geldt geen dekking in verband met uitsluiting Molest/Burgeroorlog.

Wel dekking:

•      Motorrijtuigverzekering:

Op een motorrijtuigverzekering is dekking voor vervoer van hulpgoederen naar Oekraïne tot aan de grens van Oekraïne en voor het vervoer van inwoners uit Oekraïne naar andere landen. Dit geldt ook als er sprake is van een geldelijke vergoeding voor het vervoer.

•      Reisverzekering:

Als verzekerden een reisverzekering hebben dan geldt dat de meeste verzekeraars coulant zijn als schade ontstaat die zou zijn gedekt op de reisverzekering en is ontstaan tijdens het vervoer van hulpgoederen naar Oekraïne en voor het vervoer van inwoners uit Oekraïne naar andere landen. Deze dekking geldt uitsluitend voor (de kring van) verzekerden en niet voor de personen die worden vervoerd of waarvan zaken worden vervoerd. 

•      Aansprakelijkheid:

Voor verzekerden die (een) inwoner(s) van Oekraïne in huis nemen geldt dat op de aansprakelijkheidsverzekering dekking is voor schade. De inwoners uit Oekraïne worden beschouwd als logés en behoren in dit geval tot de kring van verzekerden. 

•      Inboedel:

Op een inboedelverzekering geldt bij de meeste verzekeraars een secundaire dekking voor inboedel van derden, waar onder kan worden verstaan inboedel van logés uit Oekraïne.

•      Woonhuis/Recreatiewoning/Stacaravan:

Als inwoners uit Oekraïne (tijdelijk) inwonen en daarvoor wordt een geldelijke vergoeding gegeven dan wordt dit niet beschouwd als verhuur.

Let op en voorkom verrassingen! Wilt u weten hoe uw verzekeraar ermee omgaat? Neem dan contact met ons op (033-3035810).

Status Oekraïense vluchtelingen

Vluchtelingen krijgen een speciale status binnen de Europese Unie. Kort samengevat houdt dit in:

•      Oekraïners kunnen tot maximaal 3 jaar verblijven in de EU zonder dat asiel hoeft te worden aangevraagd;

•      Zij beschikken over een speciale verblijfstatus;

•      Lokale overheden zijn verantwoordelijk voor huisvesting;

•      Oekraïense vluchtelingen hebben recht op sociale bijstand en mogen werken in Nederland