Beschrijving

ALGEMEEN
De representatieve kantoorunit, gelegen aan de Dieselweg 1 te Bunschoten, is voor de verhuur beschikbaar. Bunschoten-Spakenburg ligt centraal in Midden-Nederland, nabij Baarn, Amersfoort en aan de rijkswegen de A1 en de A28. Bunschoten-Spakenburg is voorts vanwege haar historische centrum en landelijke omgeving een aantrekkelijke vestigingsplaats. Het object bevindt zich aan de rand van Bunschoten-Spakenburg op het bruisende bedrijventerrein ‘De Kronkels’. Het betreft een kwalitatief uitermate hoogwaardig object.

LOCATIE
Het bedrijfspand is gelegen op het representatieve bedrijventerrein De Kronkels te Bunschoten-Spakenburg. Bedrijventerrein de Kronkels is circa 52 hectare groot en ligt aan de zuidkant van Bunschoten. Via de N199 en N414 kom je makkelijk bij bedrijventerrein de Kronkels. Deze wegen leiden beide naar de snelweg A1 en naar Amersfoort.

BEREIKBAARHEID
200 m tot de bus;
1 km tot de A1;
1,5 km tot de A28.

VLOEROPPERVLAK
Voor de verhuur is circa 383 m² beschikbaar welke als volgt is verdeeld:
Begane grond Ca. 200 (Beschikbaar)
1ste verdieping Ca. 183 (Beschikbaar)
Bedrijfsruimte Ca. 552 (Verhuurd)

Er zijn voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein aanwezig.

Van het object is geen NEN2580 meetcertificaat beschikbaar. De voornoemde oppervlakten zijn derhalve uitsluitend indicatief.

HUURPRIJS
De huurprijs bedraagt € 85,-- per m² per jaar, exclusief servicekosten en BTW.

SERVICEKOSTEN
Huurder is direct contractant van de openbare Nutsbedrijven, derhalve dient huurder zelf contracten af te sluiten voor o.a. gas, water en elektra.
OPLEVERING
Het object zal (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige (casco) staat;
- Systeemplafond met armaturen;
- Toiletten;
- Pantry;
- Mechanische ventilatie (gedeeltelijk);
- Cv-installatie met radiatoren.

PARKEREN
Er is ruim voldoende gratis parkeergelegenheid in de omgeving. Tot het gehuurde behoren parkeerplaatsen op eigen terrein.

BTW
Uitgangspunt is een met BTW belaste huurprijs. Daarom dient de huurprijs te worden vermeerderd met het van toepassing zijnde BTW-percentage. Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde huur. Dan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.

INDEXERING
De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, worden verhoogd op basis van de consumentenprijsindex (CPI), reeks voor alle huishoudens (2015 = 100), zoals wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

BETALINGEN
Verhuurder geeft de voorkeur aan betaling per kwartaal vooruit.

HUURTERMIJN
Verhuurder geeft de voorkeur aan een huurovereenkomst van 5+5 jaar.

OPZEGTERMIJN
Opzegging van de huurovereenkomst geschiedt schriftelijk en tenminste 12 maanden voor expiratiedatum.

ZEKERHEIDSSTELLING
Een bankgarantie van tenminste drie maanden huur en servicekosten te vermeerderen met BTW.

HUUROVEREENKOMST
De huurovereenkomst zal zijn gebaseerd op het model Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, zoals is vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in 2015, met de bijbehorende algemene bepalingen.

AANVAARDING
In overleg, per direct mogelijk.

Kenmerken