Meerwaerde Makelaars

Taxaties

Bij het kopen van onroerend goed zijn veel partijen in het spel. Op de eerste plaats natuurlijk de koper en de verkoper, maar ook de bank. Allemaal willen ze weten wat de waarde is.

De verkoper wil weten hoeveel hij kan ontvangen, de koper hoeveel hij maximaal moet betalen en voor de bank is de executiewaarde belangrijk.

Om iedereen tevreden te stellen is een onafhankelijk advies noodzakelijk. Wij maken taxatierapporten die aan alle eisen voldoen: objectief en volledig aansluitend bij de geldende marktsituatie. Voor elk woonhuis of bedrijfsobject.

Maak een afspraak

Of vraag uw taxatie direct aan via onderstaand formulier: