Meerwaerde Makelaars

De beloning van onze medewerkers

In onze dienstverlening staan de belangen van onze klanten centraal. Dit vindt onder meer zijn uitwerking in de wijze waarop wij onze medewerkers belonen. 

In onze advisering over verzekeringen met een beleggingscomponent houden we rekening met de mogelijke impact van duurzaamheidsrisico’s op de waarde van beleggingen.

De hoogte van de beloning (salaris en andere arbeidsvoorwaarden) van onze medewerkers is voor een gedeelte variabel. De hoogte van het variabele deel van hun beloning is afhankelijk van de kwaliteit en de hoeveelheid van hun werk. Hun variabele beloning is nooit een reden om een bepaalde hoeveelheid of een bepaald soort financiële producten te adviseren. Het totaalbedrag dat wij als variabele beloning uitkeren aan onze medewerkers bedraagt maximaal 10%.

Een eventuele verhoging van het vaste deel van het salaris is niet afhankelijk van de hoeveelheid of de soort geadviseerde financiële producten.